×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

ریشه:زندگی در مریخ2027

× در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود سر به تعظیمش، سراسر بابل و آشور بود سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد پشت بخت النصر راسائیده و بر خاک کرد ما از اسلاف همان خونیم و از آن ریشه ایم پاسدار نام پاک پارس تا همیشه ایم
×

آدرس وبلاگ من

risheh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ramtin_t

لیست دوستان

ریشه:عشق باور نکردنی در قبر

تصاویر باور نکردنی از عشق دو ایرانی در قبر
عشاق در آغوش هم
 باستان‌شناسانی که در تپه‌ حسنلو مشغول حفاری بودند خودشان هم چیزی را می‌دیدند باور نمی‌کردند. تیم مشترک تحقیقاتی ایران و ‌آمریکا به سرپرستی دکتر رابرت اچ دایسون  مشغول تحقیقات در این تپه باستانی بودند که قبری را پیدا کردند. در قبری با قدمت حدود ۳ هزار سال اسکلت دو نفر در آغوش یکدیگر پیدا شد. در قبر به جز تخته سنگی که در بالای سر شخص سمت چپ قرار دارد هیچ شی دیگری وجود نداشت و از آن زمان آنها لقب �عشاق� را گرفتند
از سال ۲۰۰۵ در موزه دانشگاه پنسلوانیا تیمی مشغول به فعالیت تنها برای انتشار نتیجه تحقیقات و گزارش‌های حفاری در تپه حسنلو هستند؛ تپه‌ای باستانی که قدمت آن به ۶ تا ۸ هزار  قبل از میلاد می‌رسد. با‌گذشت سالها، در موزه دانشگاه پنسلوانیا تصویر عشاق ایرانی یکی از موارد مورد توجه است.

لب و بغل عاشقانه

دوشنبه 5 اسفند 1392 - 2:43:13 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 15 اسفند 1392   5:22:12 PM

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 10 اسفند 1392   2:20:35 PM

 بچه‌ها‌آخونده‌تو‌وبلاگ‌عاشق‌دریا‌روضه‌‌داره‌همگی‌برین‌اونجا  و‌از‌فیض‌عقب‌نمونین

http://risheh.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 9 اسفند 1392   10:38:12 PM

با درود

دوست عزیز اول اینکه  کل مردم ایران تا روزی که زنده هستند همیشه عزیزانی را که در دفاع از خاک کشورمان شهید شدند یا جانبازویا اسیروحتی آنان که به سلامت بازگشتند فراموش نخواهند کرد ومن دست تک تک این عزان را میبوسم

 دوم اینکه  جای در ایران نیست که شیرمردان ان جا در جنگ شرکت نکرده باشند پس لطفا  دفاع از خاک را به نام خود یا چند قوم نزنید

دوست عزیز شما که دم از ایران وایرانی بودن میزنی حق توهین به پهلوانان و شیران این خاک را نداری

 

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   8:35:03 PM

 گویند‌نرود‌میخ‌آهنی‌بر‌سنگ‌نرود‌که‌نرود‌و‌ما‌گوییم‌  برود‌میخ‌آهنی‌بر‌سنگ‌حتی‌اگر‌سنگ‌خارا‌باشد‌‌و‌مجبور‌شویم  پتک‌‌بیاوریم‌پتکی‌از‌دلیل‌و‌منطق‌از‌سند‌واز‌استدلال  آنانی‌که‌حتی‌تنزل‌نمیکنند‌‌و‌اسم‌خود‌را‌به‌حروف‌‌روباه‌  پیر‌انگلیس‌‌مینویسند‌‌چه‌حقی‌دارند‌‌دم‌از‌ایران‌زده‌و‌  بوکالت‌خود‌خوانده‌پرچم‌‌جمشید‌به‌ایران‌زنند،‌آنان‌که‌حمله‌اسکندر‌را نادیده‌میگیرند‌‌و‌در‌شاهنامه‌شان‌وی‌را‌برادر‌‌میخوانند  و‌وصلت‌محارم‌میکنند‌ودر‌‌مقابل‌ورود‌اسلام‌را‌و‌دین‌  خدا‌رانامیمون‌و‌حقارت‌میشمارند‌چه‌توجیهی‌دارندآنان‌که‌با‌عناد‌و‌ذهن‌عقب‌مانده  هنوز‌جمشید‌را‌که‌با‌دیده‌ماری‌و‌جرقه‌ای‌به‌تاریکیها پناه‌میبرد‌الگو‌نموده‌و‌‌در‌آرزوی‌بر‌پایی‌درفش‌او‌را‌دارند  در‌بادیه‌بیتدبیری‌وسرگردانی‌فلجند‌‌آنان‌نوح‌میگویند‌اما‌از‌سر‌عناد‌پیغمبر  نمیگویند‌ما‌آنان‌را‌به‌عقل‌دعوت‌میکنیم‌‌از‌کشتی‌خود‌بزرگ‌بینی  پایین‌آمده‌‌در‌ساختن‌ایران‌واقعی‌‌سهیم‌شوند‌‌آنانی‌که‌از‌یک‌طرف‌  ‌فلسفه‌سجده‌بر‌خاک‌را‌نفهمیده‌‌و‌ایراد‌میکنند‌و‌از‌‌سوی‌دیگر‌یک‌لوح‌کلی  ساخت‌دوران‌اخیر‌را‌بعنوان‌حقوق‌بشر‌سجده‌میکنند  بخود‌آیند‌و‌...خواهد‌رفت‌میخ‌آهنی‌بر‌سنگ‌حتی‌اگر‌سنگ‌متلاشی‌  شود

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   8:21:38 PM

 هومن‌عزیز‌‌گویا‌شما‌همین‌شاهنامه‌را‌هم‌درست‌هخوانده‌اید‌رستمی‌که‌در‌  جای‌جای‌شاهنامه‌شراب‌میخورد‌‌هنر‌رزم‌و‌تربیت‌پارسی‌دارد‌در‌یک  طرف‌و‌سهراب‌جوان‌‌که‌در‌توران‌متولد‌و‌تحت‌تربیت‌پهلوانان  تورانی‌‌قرار‌داشته‌در‌طرف‌دیگر‌‌است‌این‌رستم‌است‌که‌  زمین‌میخورد‌و‌با‌حیله‌کار‌را‌به‌نبرد‌دوم‌میکشاند‌‌و‌باز‌شکست‌میخورد  ‌ودر‌آخر‌ناجوانمردانه‌و‌حقیرانه‌خنجری‌که‌از‌قبل‌در‌چکمه  خود‌پنهان‌داشته‌‌در‌آورده‌‌و‌از‌پهلو‌‌به‌سهراب‌‌میزند‌عیب‌شما‌این‌  است‌که‌حقایق‌را‌وارونه‌میبینید‌‌در‌کدام‌قاموس‌خنجر‌از‌پشت‌زدن  به‌سبک‌میدان‌شوش‌و‌مولوی‌‌جوانمردی‌و‌پهلوانی‌است،،دو  شخص‌بنام‌گیو‌و‌‌طوس‌بر‌سر‌دختری‌مسایقه‌میدهند‌  هر‌که‌شراب‌زیاد‌تونست‌بخورد‌دختر‌مال‌اوست‌این‌است  شیزوفرنی‌و‌دیده‌میخواره‌و‌الواطی‌‌‌و‌تعبیر‌آن‌به‌پهلوانی‌،،  ادامه‌در‌پایین

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   8:11:13 PM

 زن‌و‌اژدها‌هر‌دو‌در‌خاک‌به‌،،‌جهان‌از‌هر‌دو‌ناپاک‌به   زنان‌را‌ستایی‌سگان‌را‌ستای‌،،‌که‌یک‌زن‌به‌از‌صد‌زن‌پارسای   لااقل‌عرب‌به‌زنان‌پارسای‌احترام‌میگذاشت‌ولی‌شاعر‌  ملی‌شما‌۴۰۰‌سال‌بعد‌از‌ترک‌دختر‌کشی‌اعراب‌تازه‌دارد‌از‌اعدام‌و‌دفن‌خواهر‌مادر‌خود‌سخن‌میگوید  واینکه‌سگ‌بهتر‌از‌زنانی‌است‌که‌آنان‌را‌به‌دنیا‌آورده؟!!‌اگر‌کسی‌  بگوید‌از‌ایرانی‌بودنم‌‌به‌این‌شکل‌بیزارم‌آیا‌حق‌ندارد.‌‌اگر‌بخواهیم‌در  این‌جهالت‌با‌‌پان‌فارسیسم(نه‌برادران‌فارس‌که‌خارج‌از‌این‌بحث‌اند)شریک  نشویم‌‌گناه‌است؟‌از‌حقوق‌بشر‌کوروشی‌دم‌میزنید‌و‌این‌هم‌علام‌و‌ادیبتان  ایران‌کشور‌عزیز‌ماست‌و‌پارسیان‌برادران‌ما‌اما   ما‌نمیتوانیم‌افکار‌پانیسمها‌را‌قبول‌و‌کشور‌را‌‌به‌نژاد‌پرستان  بسپاریم،،ادامه‌مطلب‌پایین

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   7:58:18 PM

 هومن‌خان‌شما‌که‌پهلوانت‌رستم‌است‌نه‌علی‌مرتضی‌‌دیگران‌چه‌گناهی  کرده‌اند‌جهان‌پهلوان‌شما‌شاگردی‌مثل‌سیاوش‌تربیت‌میکند  ‌و‌او‌وقتی‌کامل‌شد‌به‌دیدار‌خانواده‌اش‌می‌فرستد‌و‌او‌در‌اولین‌دیدار‌عاشق  خواهر‌خود‌شده‌و‌از‌مادرش‌او‌را‌خواستگاری‌میکند‌به‌کدامین‌کیش‌معتقدی  با‌آن‌کیش‌‌با‌تو‌سخن‌گویم‌،‌سهراب‌شانس‌آورد‌که‌در‌توران‌متولد  شد‌و‌تحت‌تربیت‌مادر‌تورانی‌و‌دیگر‌پهلوانان‌توران‌تعلیم‌یافت‌چگونه  باور‌کنیم‌یک‌زنه‌بودن‌کوروش‌را،،‌حال‌سخن‌نمیگویم‌از  ازدواج‌داراب‌با‌دختر‌خود‌چهرزاد‌وازدواج‌‌روشنک‌با‌عمویش‌  که‌فردوسی‌بچه‌های‌متولد‌شده‌از‌آنان‌را‌نژاد‌و‌خون‌پاک‌میخواند  ‌ما‌حرفمان‌این‌است‌که‌نمیخواهیم‌چنین‌ایرانیانی‌باشیم‌ما‌خونپرست  ونژاد‌پرستی‌را‌نمیخواهیم‌...ادامه‌در‌پایین

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   7:50:10 PM

 جناب‌هومن‌‌برادر‌گمشده‌من‌در‌بادیه‌وهم‌و‌خیال‌‌باستان‌گرایی‌متصل‌به  قوم‌گرایی‌سند‌و‌کتیبه‌و...‌آن‌فضایل‌را‌نشان‌بده‌‌اصالت‌آن‌را‌اثبات  کن‌از،یک‌طرف‌ادعا‌داری‌وی‌صلح‌جو‌بوده‌و‌از‌طرف‌دیگر‌گویی‌به‌بابل‌حمله  و‌تسخیر‌کرد‌۲۸سال‌جنگ‌در‌خارج‌از‌مرزها‌اسمش‌تجاوز‌است  یا‌صلح؟!!!یگویی‌فرمان‌آزادی‌اسرای‌بابل‌را‌دار‌پس‌چرا‌این‌آزادی‌فقط  شامل‌یهود‌شد‌‌و‌از‌دیگر‌اسرا‌‌نامی‌نیست‌‌این‌بشر‌دوست‌شما  چرا‌خرج‌راه‌اسرا‌را‌از‌جیب‌خود‌نه‌بلکه‌از‌سر‌سفره‌بابلیان  برداشت‌نمود‌شاید‌هم‌بنام‌یهود‌تو‌جیب‌خود‌گذاشته  و‌در‌اصل‌چپاول‌زیرکانه‌بوده،،،‌ادامه‌در‌پایین

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   7:46:03 PM

‌کوروش‌بقول‌شما‌مهربان‌و‌جوانمرد‌پدر‌بزرگ‌پیر‌خود‌را‌‌خلع‌و‌جلو‌  چشمانش‌دختر‌‌وی‌و‌خاله‌خود‌را‌تصاحب‌و‌او‌را‌به‌سمت  گرگان‌تبعید‌نمود‌مدتی‌بعد‌به‌بهانه‌دیدار‌با‌دخترش‌او‌را‌‌آوردند  اما‌در‌میانه‌راه‌در‌حوالی‌کویرهای‌قم‌تنها‌رهایش‌نمودند‌تا‌از‌تشنگی‌هلاک‌شود‌این‌هم‌  جهت‌اطلاع...‌ادامه‌در‌پایین

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   7:37:11 PM

 گفتی‌کوروش‌فقط‌یک‌زن‌داشت‌و‌حتی‌به‌پانته‌‌هم‌توجه‌  نکرد‌جهت‌آگاهی‌عرض‌شود‌او‌زن‌دیگری‌هم‌داشت‌بنام‌آمی‌تیدا‌که‌دختر‌آستیاک  و‌زن‌سپیتامه‌‌‌مغ‌بود‌در‌واقع‌او‌شوهر‌خاله‌خود‌را‌کشت‌و‌خاله‌همسن‌ مادرش‌‌به‌رسم‌ایل‌و‌تبا ش‌گرفت‌و‌در‌اواخر‌عمر‌بر‌سرزمین‌‌ماساژتها‌حمله‌و‌سرکردشان‌که‌  یک‌خانوم‌بنام‌تومروس‌بود‌را‌خواستگاری‌کرد‌و‌آخرین‌نفسهایش‌را‌در‌  وامرای‌قفقاز‌‌بدست‌آن‌زن‌کشید‌‌و‌اعدام‌شد‌مراجعه‌کن‌به‌تاریخ‌پیر‌نیا  که‌از‌خودتان‌است

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   7:29:13 PM

 میگویی‌کوروش‌از‌غذای‌خود‌به‌مردم‌و‌...میداد...‌بدون‌شک  در‌کتب‌تاریخی‌و‌تصاویری‌از‌تخت‌جمشید‌نقش‌برجسته‌ای‌را‌دیدی  ‌که‌در‌آن‌شاه‌هخامنشی‌‌با‌نشان‌حقوق‌بشر‌خود‌چماق‌بدست  نشسته‌و‌مردم‌عادی‌‌با‌پاهای‌برهنه‌برای‌او‌گوسفند‌و‌‌خوردنی‌‌  میبرند‌شما‌در‌روز‌روشن‌حقایق‌را‌تحریف‌میکنید‌شاه‌آنجا‌  میگیرد‌نه‌اینکه‌میبخشد‌‌‌آقای‌هومن‌ما‌از‌خود‌مطمعنیم‌  که‌شیزوفرنی‌‌نیستیم‌شما‌چطور؟...‌ادامه‌مطلب‌در‌پایین

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   7:09:19 PM

 ورود‌ایلام‌به‌ایران‌را‌حقارت‌۱۴۰۰‌ساله‌گفتید‌الحمدولله‌ما‌ترکیم  وبقول‌آلپ‌ار‌اسلان‌سلجوقی(ما‌مسلمانان‌تمیزی‌هستیم‌بدعت‌نمیدانیم)  )  ما‌بدون‌شکست‌اسلام‌را‌پذیرفتیم‌حتی‌از‌دولت‌سر‌ما‌بود‌  که‌ایران‌از‌دست‌بظاهر‌مسلمانان‌عباسی‌رها‌شد‌‌‌اگر‌‌امید‌به‌  شما‌داشتیم‌که‌در‌آسیاب‌گیر‌کرده‌بودید‌فتوحات‌ما‌بود‌که‌  از‌چین‌تا‌آفریقا‌فراتر‌از‌رویاهای‌شما‌گسترش‌یافت‌خواجه‌  نظامهای‌خانه‌نشین‌از‌برکت‌اندیشه‌فرا‌قومی‌ترکان‌بود‌که   به‌وزارت‌منصوب‌شد‌و‌حقارت‌تبدیل‌به‌خود‌باوری‌شد

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   6:51:55 PM

 آقای‌‌هومن‌‌کشفتان‌مبارک‌اگر‌‌شما‌تازه‌فهمیدید‌که‌‌سجده‌ بر‌خاک‌به‌آدم‌ربطی‌ندارد‌در‌آیاتی‌از‌انجیل،‌تورات‌وقران‌‌خیلی  وقت‌خدا‌فرموده‌(تعالو)‌بالا‌بیایید‌ما‌هم‌میگوییم‌عالم‌خاک‌بعد‌از  یک‌مرحله‌ربطی‌به‌انسان‌ندارد‌اما‌در‌حیرانم‌‌شیفته‌کسی مثل‌کوروشی‌که‌مجسمه‌‌گلی‌اینشوشیناک‌را‌تعظیم‌و‌سجده  نمودو‌در‌حیرانم‌‌که‌هنوز‌دمر‌و‌دخیل‌افتادید‌بر‌خاک‌پاسارگاد  که‌حتی‌جسدی‌در‌آن‌نیست‌‌پس‌بلال‌بیایید‌که‌بقول‌محلی‌ها  آن‌دخمه‌‌ربطی‌به‌ایرانیت‌و‌اسلامیت‌و‌حتی‌یهودیت‌  واقعی‌ندارد

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 8 اسفند 1392   6:40:41 PM

 گفتید‌آذری‌ایرانی،‌کردایرانی،لر،..و....وبعد‌گفتید‌یک‌روز‌‌درفش  علم‌میکنیدو‌این‌خاک‌پاک‌را‌مقدس‌به‌گوهر‌جام‌جم‌میکنید...‌همینجاست  که‌بر‌کوس‌تجزیه‌میکوبید‌زیرا‌من‌هم‌بعنوان‌یک‌آذری‌‌و..میپرسم  با‌اجازه‌چه‌کسی‌شش‌دانگ‌ایران‌را‌بنام‌خود‌سند‌میزنید‌و‌  درفش‌قومی‌خود‌را‌میکارید‌آیا‌این‌نشان‌از‌‌تک‌روی‌و‌پان‌فارسیسم‌ ‌و‌خیانت‌به  ایران‌نیست‌با‌تکیه‌بر‌کدام‌حقوق‌بشر‌‌و‌حقوق‌ملی‌و‌بین‌المللی  و‌دمکراسی‌از‌جانب‌دیگران‌‌پرچم‌میزنید‌آن‌روزی‌که‌صدام‌  خود‌را‌فاتح‌قادسیه‌میخواند‌و‌نفس‌کش‌میطلبید‌لشکرهای‌عاشورا‌خالصا  از‌آذریها‌حصر‌آبادان‌و‌خرمشهر‌میشکستند‌‌کجا‌بود‌آن‌‌علم‌  و‌درفش‌تان،،‌ما‌شما‌را‌هزار‌بار‌آزمودیم‌و‌یک‌دل‌ویک‌رنگ‌نیافتیم

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 7 اسفند 1392   1:06:37 PM

بفرما‌این‌هم‌نمونه‌اعتیاد‌و‌رویای‌‌آری‌ای‌ی    ،،،،،،،،،،،،،،آن‌سوی‌دنیا‌‌انواع‌سیگار‌روانه‌بازار۳۰۰۰۰۰۰۰ما‌میکنن‌ و‌ما‌وطن‌پرستان‌غیور‌هم‌‌روزی‌‌‌کمش‌ده‌نخ‌‌۵سانتی‌  و‌سر‌جمع‌۳۰۰۰۰۰۰۰۰ملیون‌نخ‌بطول‌‌‌یک‌و‌نیم‌میلیارد‌سانت‌‌یعنی‌  از‌خزر‌تا‌اونور‌خلیج‌‌فارس‌دود‌میکنیم‌‌‌تا‌بانیان‌حقوق‌بشر‌  راحت‌بخوابند‌عشقمون‌و‌عزامونو‌با‌دود‌شروع‌‌میکنیم  و‌دو‌سطر‌به‌اصطلاح‌شعرمون‌و‌با‌زهر‌نیکوتین‌‌مزه‌میدهیم‌  و‌لاف‌‌میزنیم‌‌که‌ما‌فرزندان‌...‌ایم‌‌نکوتینی‌که‌پوف‌کنی‌مار‌را‌را‌فراری  ‌میده‌‌و‌ما‌آن‌را‌تو‌حلق‌اولاد‌وطن‌تبلیغ‌میکنیم‌‌که‌این‌است‌  حقوق‌بشر‌و‌راهی‌است‌به‌سوی‌‌کراک‌و‌...‌بکش‌ای‌فرزندان‌...‌بکش‌‌‌اما‌دودش‌یه‌  حسن‌داره‌و‌چهره‌های‌‌...‌میتونن‌پشت‌اون‌‌پنهون‌بشن‌  وچشم‌زخم‌نخورند‌‌و...‌ 

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 5 اسفند 1392   11:45:05 PM

خسته نباشید

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 5 اسفند 1392   9:33:47 PM

 ممنون‌از‌توجه‌تان‌نسبت‌به‌برداشتن‌داستان‌‌خانم‌تامپسون‌ واما!!!!اولا‌این‌قبر‌مورد‌نظر‌در‌بالا‌قدمتش‌۳۰۰۰سال‌نیست‌۳۸۰۰سال‌تخمین‌زده شده‌‌یعنی‌قبل‌از‌ورود‌پارسیان‌دوما:حال‌که‌قبول‌نمودید  این‌تپه‌باستانی‌دارای‌تمدنی‌۱۰۰۰۰ساله‌است‌به‌این‌سوال‌‌پاسخ‌  دهید‌...‌بر‌سر‌این‌تمدنها‌چه‌آمد؟!چرا‌در‌کتابهای‌تاریخی‌و‌درسی‌در‌مورد‌آن‌سکوت‌میکنند؟!  وشروع‌تاریخ‌این‌سرزمین‌را‌از‌۲۵۰۰سال‌به‌مغزها‌دیکته  میکنند؟قاتل‌این‌مدنیتها‌‌چه‌کسانی‌هستند؟طرز‌و‌دفن‌جسدها‌‌‌نشان‌از‌چیست‌آن‌جام‌طلایی‌حسنلو  با‌نقوش‌ظریفش‌‌چه‌میگوید؟!!!شما‌که‌خود‌ریشه‌اید‌بفرمایید‌بفرمایید‌ریشه‌این‌‌مدنیتها‌را  و‌عامل‌اضمحلال‌آن‌را‌؟!!!بقول‌جناب‌آقای‌....‌بگم

آخرین مطالب


زندگی در مریخ2027


ریشه:انتخاب


ریشه:مسمومیت دارویی


ریشه:زنگ خطر


ریشه:استر افسانه یا واقعیت؟


ریشه:خرم یا استر؟


ریشه:بنیانگذاز جنگهای پارتیزانی


ریشه:زالو درمانی


ریشه:شیزوفرنی


ریشه:عشق باور نکردنی در قبر


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

280261 بازدید

35 بازدید امروز

29 بازدید دیروز

333 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem