×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

ریشه:زندگی در مریخ2027

× در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود سر به تعظیمش، سراسر بابل و آشور بود سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد پشت بخت النصر راسائیده و بر خاک کرد ما از اسلاف همان خونیم و از آن ریشه ایم پاسدار نام پاک پارس تا همیشه ایم
×

آدرس وبلاگ من

risheh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ramtin_t

لیست دوستان

ریشه:درچه زمانی پرشیا ایران شد

با درود به شما دوست ومهمان عزیز

خوس آمدید

سپاس از حضورتان

مانا باشید

دوشنبه 21 بهمن 1392 - 12:32:50 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 23 بهمن 1392   1:46:06 PM

 بنا‌به‌اقرار‌مورخین‌پارسی‌و‌شواهد‌باستانشناسی‌پارسیان‌در‌۱۰قبیله  حدود‌۳۰۰۰‌سال‌قبل‌وارد‌سرزمینی‌شدند‌ایلامی‌خوانده‌میشد ‌و‌در‌بخشهایی‌هم‌بنام‌‌حکومتهای‌دیگر‌  مشهور‌بود‌‌اگر‌هر‌قبیله‌را‌به‌تعریف‌امروزی۴۰۰۰نفر‌حساب‌کنیم  ۴۰۰۰۰نفر‌میشدند‌پس‌این‌سرزمین‌نمیتوانسته‌قبل‌از‌۳۰۰۰ سال‌پارس‌خوانده‌شود‌پس‌از‌ورود‌هم‌باید‌‌صدها‌سال‌  طول‌بکشد‌تا‌تازه‌واردان‌‌‌شناسایی‌و‌بومی‌شوند‌‌و‌نامشان‌بر  مسکن‌جدید‌‌گذاشته‌شود‌‌حکومت‌اینها‌از‌۲۵۰۰سال‌قبل‌آغاز‌شد  و‌قبل‌از‌آن‌نیزحدود۱۳۰سال‌در‌شمال‌غرب‌و‌غرب‌مادها  حاکم‌بودند‌‌بدلایل‌فوق‌این‌ادعا‌که‌این‌سرزمین‌پارس‌خوانده‌  میشد‌مردود‌است‌‌حتی‌سند‌محکم‌بر‌رد‌این‌ادعا‌اعلامیه  خود‌کوروش‌است‌که‌میگوید‌من‌شاه‌‌پارس‌،‌ماد‌و‌....‌هستم‌  ‌و‌بیانکر‌این‌است‌که‌خود‌کوروش‌هم‌کل‌این‌سرزمین  را‌پارس‌نمیدانسته‌‌پس.....‌در‌خانه‌اگر‌کس‌است‌همین‌  سند‌بس‌است

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 23 بهمن 1392   1:34:47 PM

 اگر‌قرار‌باشد‌هر‌(ایر)ایران‌باشد‌آنوقت‌ایرلند‌و‌...‌آیر‌،،‌انگلیسی  به‌معنی‌هوا‌هم‌باید‌ایران‌باشد‌؟!!!!!و

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 23 بهمن 1392   1:19:11 PM

 یه‌وقت‌است‌ریشه‌میروید‌و‌یه‌وقت‌است‌که‌ریشه‌ای‌وجود‌ندارد‌بلکه‌هر‌چه‌هست  ایمپلنت‌است‌‌‌که‌در‌زمان‌رضا‌خان‌تحت‌سیاست‌یکسان‌سازی‌بر‌اساس‌  یک‌زبان‌و‌یک‌قوم‌و..‌انجام‌میشده‌کلمه‌ایران‌اول‌بار‌توسط‌عضو‌نهضت‌شعوبی‌‌فردوسی‌ابراز‌شد‌‌و‌اینطور‌القا  گردید‌که‌ایران‌یعنی‌پارس‌و‌پارس‌هم‌یعنی‌ایران‌زضا‌خان‌هم‌دید‌نمیتوان‌  کشور‌‌ی‌که‌متشکل‌از‌اقوام‌دیگر‌است‌تنها‌با‌اسم‌یک‌قوم‌‌یک‌پارچه  نگه‌داشت‌لذا‌همان‌سیاست‌ایران‌‌همان‌پارس‌وپارس‌همان‌ایران‌را  اعمال‌نمود‌در‌واقع‌عمل‌وی‌مثل‌کلاه‌شرعی‌میماند‌‌بعلاوه‌تمام‌سلسله‌هایی‌  که‌در‌ایران‌روی‌کار‌آمدند‌‌این‌کشور‌بنام‌آن‌سلسله‌ها‌خوانده‌شده‌مانند  کشور‌هخامنشی،‌.....‌سلجوقی،‌ممالک‌محروسه‌قاجاری‌و...‌  برای‌همین‌است‌که‌سیستم‌فدرالی‌قاجاربا‌وجودمیرزا‌آقاسی‌ها‌ی‌خاین۱۳۰‌و‌اندی‌دوام‌میاورد‌و‌  دوره‌پهلوی‌‌۵۴سال

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 23 بهمن 1392   1:13:15 PM

 اگر‌داریوش‌کتیبه‌یا‌لوحی‌دارد‌که‌نشان‌دهد‌کل‌این‌سرزمین‌پارس‌بوده‌آدرس  کتیبه‌را‌اعلام‌کنید‌‌که‌در‌کدام‌منطقه‌یا‌کشور‌یا‌استان‌یا‌موزه‌  نگهداری‌میشود‌و‌تحت‌چه‌شمارهای‌ثبت‌است‌یا‌عکس‌کتیبه‌را  لااقل‌‌در‌وبلاگ‌بگذارید‌‌تا‌همه‌ببینند‌وگر‌نه‌حرف‌بی‌سند‌‌صد‌من یه‌قاز‌است....و

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 23 بهمن 1392   12:53:05 PM

 در‌بسیاری‌از‌کتیبه‌های‌تخت‌جمشید‌و‌موزه‌ها‌و‌اسناد‌بجا‌مانده  از‌شاهان‌‌گذشته‌که‌در‌نوع‌خود‌اقرار‌و‌اعتراف‌است‌  شاهان‌هخامنشی‌اذعان‌نمودند‌که‌‌در‌ساخت‌این‌مجموعه‌مصالح‌  از‌فلان‌نقطه‌،‌مهندس‌بنا‌،‌معمار‌و....‌ازفلانجا‌آورده‌اند  و‌از‌نقاط‌مزبور‌بعنوان‌پارس‌یاد‌نکرده‌اند‌‌گر‌چه‌از‌لحاظ‌  تمدنی‌نیز‌بیانگر‌این‌است‌که‌آنان‌قدرت‌و‌تکنیک‌ساخت‌یک  بنا‌را‌هم‌نداشتند‌‌بلکه‌این‌نیز‌معلوم‌میشود‌که‌پارس‌محدود‌میشده‌  به‌همان‌حوالی‌شیراز‌کنونیو....

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 23 بهمن 1392   12:40:30 PM

شاهنامه‌گر‌چه‌افسانه‌است‌اما‌هر‌افسانه‌ای‌‌هسته‌ای‌از‌حقیقت  نیز‌در‌درون‌خود‌دارددر‌آنجا‌حدود‌پارس‌از‌شرق‌محدود‌به‌‌زابل  بوده‌و‌زابل‌خارج‌از‌ایران(ززابل‌به‌ایران‌و‌از‌ایران‌به‌تور)  حدود‌شمالی‌‌به‌نقل‌از‌داستان‌‌یورش‌کاووس‌به‌مازندران‌و‌سام‌و‌زال  ‌حوالی‌اصفهان‌بوده‌حدود‌غربی‌به‌خوزستان‌نمی‌رسیده  ‌حال‌این‌شاهنامه‌یا‌دروغ‌میگوید‌‌یا‌راست،،‌اگر‌راست‌است  باید‌قبول‌کرد‌که‌حدود‌پارس‌یا‌ایران‌‌بخش‌کوچکی‌از‌این‌سرزمین‌بوده  و‌اگر‌دروغ‌میگوید‌پس‌‌باید‌قبول‌کرد‌که‌قضیه‌ایران‌و‌پارس  باستان‌از‌بیخ‌دروغ‌بوده‌است

ali

aliakvariume

http://akvariume.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 22 بهمن 1392   5:24:36 PM

http://risheh.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 22 بهمن 1392   2:19:45 PM

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 21 بهمن 1392   5:46:16 PM

بادرود وممنون ازمطالب با ارزش شما خسته نباشید

ایران سرفراز وپایدار

http://bahanezendegi.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 21 بهمن 1392   7:15:24 AM

ی ایران ای مرز پرگُهر ای خاکت سرچشمهٔ هنر
دور از تو اندیشهٔ بَدان پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
سنگ کوهت درّ و گوهر است خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کِی برون کنم بَرگو بی مهرِ تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان به‌پاست نورِ ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
ایران ای خرّم بهشت من روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهرِ تو سرشته شد گِلم مهر اگر برون رود تهی شود دلم
مهر تو چون، شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کِی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 21 بهمن 1392   3:56:28 AM

درود بر شما آقاي عليرضا دوست آريايي و وطن دوستم

از اينكه در حفظ ريشه هاي فرهنگي و تاريخي سرزمين و خاك مقدسمان قلم ميزني تا ما را بر بال هاي تمدن چند هزار ساله كشورمان نشانيده  و از آسمان ايرانمان به گستردگي فرهنگ و تارخمان بنگريم ، سپاسگزارم و به سهم خود از شما تشكر ميكنم... همچو كوههاي سرزمين عزيز تر از جانمان ايران ، شما و هموطنانم را سربلند و شاد ميخواهم

اي وطن آباد ميخواهم ترا

اي وطن آزاد ميخواهم ترا

پرچم سبز و سفيد و سرخ من

سربلند و شاد ميخواهم ترا

پاينده باشيد 

http://tabriz.airport.ir/_tabrizairport/images/iranmap.jpg

آخرین مطالب


زندگی در مریخ2027


ریشه:انتخاب


ریشه:مسمومیت دارویی


ریشه:زنگ خطر


ریشه:استر افسانه یا واقعیت؟


ریشه:خرم یا استر؟


ریشه:بنیانگذاز جنگهای پارتیزانی


ریشه:زالو درمانی


ریشه:شیزوفرنی


ریشه:عشق باور نکردنی در قبر


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

280337 بازدید

111 بازدید امروز

29 بازدید دیروز

409 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem